Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


  

 

ZAPRASZAMY
do udziału w IX Konferencji Chromatograficznej
w dniach 26-29 czerwca 2011  

IX Konferencja Chromatograficzna jest kontynuacją Polskich Konferencji Chromatograficznych mających na celu przedstawienie polskich osiągnięć w zakresie teorii jak i praktyki metod separacyjnych. Konferencja jest organizowana przez Zakład Chemii Organicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza pod hasłem "Chromatografia? To przecież codzienność!". Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty oraz sesje plakatowe. W ramach Konferencji planowane są wystawy aparatury, akcesoriów, oprogramowania.                          

Serdecznie zapraszamy !!!

prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

prof. dr hab. Wiesław Wasiak

 

 

         

 

  

DOTYCHCZASOWE POLSKIE KONFERENCJE CHROMATOGRAFICZNE

I – Kraków (wrzesień 1963) – organizator prof. E. Zieliński  

II – Lublin (wrzesień 1978) – organizator prof. A. Waksmundzki  

III – Warszawa/Jachranka (maj 1987) – organizator prof. J.Lipkowski/prof. Z. Witkiewicz 

IV – Lublin (wrzesień 1989) – organizator prof. Z. Suprynowicz  

V – Katowice/Szczyrk (czerwiec 1996) – organizator prof. J. Śliwiok  

VI – Toruń (wrzesień 1999) – organizator prof. B. Buszewski 

VII – Białystok (wrzesień 2006) – organizator prof. E. Skrzydlewska  

VIII – Łódź (kwiecień 2008) – organizator prof. J. Rynkowski/dr J. Kałużna-Czaplińska 

IX – Poznań (czerwiec 2011) – organizator prof. A. Voelkel/prof. W. Wasiak