Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


JĘZYK KONFERENCJI

Językiem konferencji jest język polski, wszystkie wykłady, komunikaty i plakaty powinny być prezentowane w języku polskim. Dopuszcza się prezentację w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia wystąpień.

Streszczenia wystąpień należy przygotować w języku polskim według szablonu, który można pobrać tutaj. 

Oprócz jednostronicowego streszczenia wystąpienia, istniej możliwość opublikowania prezentowanego materiału. Uczestnik może wybrać tylko jedną z dwóch form opublikowania:

Pierwsza forma prezentacji to monografia. Przygotowany materiał należy przysłać do dnia 29 czerwca 2011 artykuł. Zalecana długość artykułu to 10 stron. Przesłane teksty zostaną wydane w formie drukowanej jako monografia w terminie późniejszym tj. do końca 2011 roku.  Dostarczone artykuły zostaną  zrecenzowane przez powołaną do tego celu komisję. Tekst artykułu należy przygotować według formatki zamieszczonej w sekcji pliki.

Druga forma prezentacji to publikacja w czasopiśmie Ars Separatoria Acta.

Pracę należy przygotować w języku angielskim według wymagań podanych na stronie czasopisma:

http://www.arsseparatoriaacta.com/

Wszystkie nadesłane artykuły będą podlegały takim samym wymaganiom stawianym przez redakcję Ars Separatoria Acta, jakie odnoszą się do publikacji drukowanych w regularnych zeszytach tego czasopisma i będą podlegały procedurze recenzencyjnej. Przygotowane prace należy wysłać do dnia 29 czerwca 2011 na adres e-mail:

redakcja@arsseparatoriaacta.com

z dopiskiem „IX Konferencja Chromatograficzna – Poznań 2011”.

Przesłane w ten sposób prace będą posiadały informację, że publikowany materiał był prezentowany podczas IX Konferencji Chromatograficznej.