Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


 

KOMITET NAUKOWY

 

  Członkowie Komisji Chromatografii

i Technik Pokrewnych 

oraz

Komisji Śladowej Analizy Organicznej

Komitetu Chemii Analitycznej PAN

pod przewodnictwem prof. B. Buszewskiego

i prof. W. Wasiaka

             

Skład Komisji Chromatografii i Technik Pokrewnych KChA PAN  

Prof. dr hab. Edward Bald, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski*, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr inż. Joanna Kałużna-Czaplińska,
Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Rajmund Dybczyński,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Dr hab. Tadeusz Dzido, Akademia Medyczna, Lublin

Dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK*, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Henryk Jeleń, Akademia Rolnicza, Poznań
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski, Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. Roman Kaliszan, Akademia Medyczna, Gdańsk

Prof. dr hab. Roman Leboda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMK, Akademia Medyczna, Gdańsk
Prof. dr hab. Jacek Nawrocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Dr wet. Kazimierz Obremski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr Małgorzata Pośniak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa
Dr Ewa Poboży, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, Akademia Medyczna, Białystok
Prof. dr hab. inż. Andrzej Stołyhwo, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW, Warszawa
Dr  Marek Szołtysik, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Dr Ewa Śliwka, Politechnika Wrocławska
Doc. dr hab. inż. Ireneusz Śliwka, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Dr hab. Krystyna Tyrpień, Śląska Akademia Medyczna, Zabrze
Prof.  dr hab. inż. Adam Voelkel, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos *, Akademia Medyczna, Lublin
Prof. dr hab. Wiesław Wasiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz*, Akademia Świętokrzyska, Kielce
Dr hab. Paweł K. Zarzycki; prof. PK, Politechnika Koszalińska

Honorowi członkowie Komisji  

Prof. dr hab. Jacek Hetper, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. inż. Jan Lasa*, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Prof. dr hab. Edward Soczewiński*, Akademia Medyczna,
Lublin
Prof. dr hab.
Józef Śliwiok*, Uniwersytet Śląski, Katowice

_______________________

* Członek Kapituły Medalu im. Prof. A. Waksmundzkiego

 

Skład Komisji Śladowej Analizy Organicznej KChA PAN  

 

Prof. dr hab. Wiesław Wasiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Poznań 

Prof UMK dr hab. farm. Grzegorz Bazylak,Collegium Medicum im.

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy/Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu

Dr Jacek Fall, Instytut Technologii Nafty, Kraków 

Dr hab. Andrzej Gierak, Akademia Świętokrzyska, Kielce

Prof dr hab. inż. Jan Hupka, Politechnika Gdańska 

Dr inż. Ewa Maćkowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,

Bydgoszcz

Dr inż. Katarzyna Polec-Pawlak, Politechnika Warszawska 

Prof. dr hab. n.med. Roman Wachowiak, Uniwersytet Medyczny im.

Karola Marcinkowskiego, Poznań 

Dr inż. Agata Kot-Wasik, Politechnika Gdańska 

Prof. dr hab. Teresa Kowalska, Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof.  dr hab. n. farm. Janina Lulek, Uniwersytet Medyczny im. Karola

Marcinkowskiego, Poznań 

Prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach, Instytut Uprawy,

Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
            Dr Monika Michel, Instytut Ochrony Roślin, Poznań/Uniwersytet

Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska,

Gliwice 

Dr Iwona Rykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Kazimierz Szymański, Politechnika Koszalińska 

Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek, Uniwersytet Opolski 

Dr Rafał Wawrzyniak,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań