Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


INFORMACJE

06-07-2011; R. Wawrzyniak

Informujemy, że ostateczny termin nadsyłania artykułów minął 29 czerwca.

03-06-2011; R. Wawrzyniak

Informujemy, że stronach WWW Konferencji zamieszczono ramowy oraz szczegółowy program konferencji.

08-04-2011; R. Wawrzyniak

Ze względu na przesunięcie ostatecznego terminu przysyłania streszczeń, przesunięty został także termin rozesłania informacji o przyjęciu wystąpienia na 27 kwietnia 2011 roku.

07-04-2011; R. Wawrzyniak

Informujemy, że ostateczny termin nadsyłania streszczeń przesunięto na 15 kwietnia 2010 r. Streszczenia przesłane po tym terminie nie zostaną umieszczone w materiałach Konferencyjnych. 

11-03-2011; R. Wawrzyniak

Informujemy, że wystąpienia multimedialne prezentowane podczas konferencji należy przygotować w formacie PowerPoint 2007 lub niższym. W celu przegrania swojego wystąpienia na komputer prosimy o przekazanie go osobom obsługującym sprzęt najpóźniej 1/2 godz. przed sesja, podczas której wystąpienie zostanie zaprezentowane. Maksymalne wymiary plakatów to: szerokość 70 cm, wysokość 100 cm.

03-03-2011; R. Wawrzyniak

Została uruchomiana internetowa rezerwacja noclegów w DS Jowita. Więcej informacji na stronie.

 

 

24-02-2011; R. Wawrzyniak

Informujemy, że prace przedstawione na Konferencji (w formie wykładów, komunikatów czy plakatów) będą mogły być opublikowane w czasopiśmie Ars Separatoria Acta. Więcej informacji na stronie.

 

 

  19-01-2011; R.Wawrzyniak

Informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję został przesunięty do dnia 15 lutego 2011r.  

07-06-2010; R.Wawrzyniak

Dnia 5 lipca 2010 zostanie uruchomiona internetowa rejestracja uczestników konferencji.

06-06-2010; R.Wawrzyniak

Każdy uczestnik może zgłosić w sumie jedno wystąpienie ustne i dwa postery.

Streszczenie każdego wystąpienia zostanie zrecenzowane przez Komitet Naukowy, który zdecyduje o przyjęciu streszczenia i o formie wystąpienia. Jeżeli wystąpienie ustne zostanie zakwalifikowane jako plakat, wówczas uczestnik ten może przedstawić trzy postery.

Informacje o formie i przyjęciu wystąpienia zostaną wysłane do uczestników konferencji do 07-04-2011 roku oraz zamieszczone w programie konferencji dostępnym na stronie WWW.