Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


KOMITET HONOROWY

         

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 
Rektor Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
 
Dziekan Wydziału Chemii UAM
Prof. dr hab.Andrzej Molski
 
Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej PP
Dr hab., Prof. PP Andrzej Olszanowski
 
Prezes PTChem
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
 
Przewodniczący KChA
Prof. dr hab. Jacek Namieśnik